Betekenis

Zelfstandig naamwoord

  1. absurditeit (de ~ | meervoud absurditeiten)
    dwaze daad of zaak; iets onzinnigs; onmogelijke opdracht; het gek of fanatiek zijn; dwaasheid; onzin, iets geks; onverstandige daad; iets doms
    "deze roman gaat over de absurditeit van het leven"
    Synoniemen: gekheid, gekkenwerk, gekte, idiotie, idiotisme, ineptie, ongerijmdheid, potsierlijkheid, waanzin, zotheid, zotternij, zottigheid, dwaasheid, onzin
  2. absurditeit
    dwaasheid