Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. aanzienlijk
  aanzienlijk, hooggeplaatst
  "een aanzienlijk persoon"
  Synoniemen: gedistingeerd, notabel, patricisch, voornaam
 2. aanzienlijk
  behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; behoorlijk; van belang; aanzienlijk; van groot belang; beduidend; ingrijpend; flink; aanzienlijk
  "een aanzienlijk aantal"
  Synoniemen: aardig, beduidend, considerabel, fors, merkelijk, flink, groot, hoog, belangrijk, knap, gevoelig, behoorlijk, heel
 3. aanzienlijk
  voornáám, groot
  "Ze was een telg uit een van de aanzienlijkste families van Venetië."

Voorbeeldzinnen

 1. Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.
 2. Lees: „aanzienlijk zijn toegenomen”.
 3. heeft zijn kortingen aanzienlijk opgedreven.
 4. de bestaande verbintenis wordt aanzienlijk versterkt;
 5. Aantal staten die een aanzienlijk belang hebben
 6. de schooluitval aanzienlijk terug te dringen;
 7. De werkgelegenheid zal in 2009 aanzienlijk dalen.
 8. Aanzienlijk verschil tussen links en rechts.
 9. Evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving
 10. „staat die een aanzienlijk belang heeft”.