Betekenis

Werkwoord

 1. aanscherpen
  duidelijk maken
  "een probleem aanscherpen"
  Synoniemen: toelichten, expliciteren, preciseren, verdietsen, verduidelijken, verhelderen
 2. aanscherpen
  duidelijker naar voren brengen
  "een potlood aanscherpen"
  Synoniemen: aanpunten
 3. aanscherpen
  scherper maken
  "Een beitel aanscherpen."
 4. aanscherpen
  effectiever maken
  "Door de prijzenoorlog werden de prijzen nog verder aangescherpt."

Voorbeeldzinnen

 1. het aanscherpen, eenvoudig vermalen of eenvoudig versnijden;
 2. Aanscherpen van het wet- en regelgevingskader van de staten
 3. Aanscherpen van de maatregelen in verband met de nucleaire beveiliging van kernmateriaal en andere radioactieve stoffen
 4. aanscherpen van het nationale regelgevingskader voor stralingsbescherming en beveiliging van radioactieve stoffen.
 5. Mediageletterdheid speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de bekendheid met het audiovisuele erfgoed en de culturele identiteit van Europa en het aanscherpen van de kennis van en de belangstelling voor het audiovisuele erfgoed en recente Europese cultuurwerken.
 6. Verscheidene belanghebbenden gaven te kennen dat handelsbeschermingsmaatregelen het aanbodtekort op de markt van de Unie zouden aanscherpen, wat bijzonder problematisch zal zijn in de zomermaanden, gezien de hogere vraag naar water/dranken.
 7. aanscherpen van het nationale wet- en regelgevingskader met betrekking tot kernmateriaal en andere radioactieve stoffen, zodat het land kan voldoen aan de verplichtingen die het is aangegaan in het kader van bindende en niet-bindende internationale rechtsinstrumenten, inclusief integrale-waarborgovereenkomsten en aanvullende protocollen,
 8. onderstrepen dat het aanscherpen van de GNErichtsnoeren nu spoedig moet worden afgerond, met name in verband met strengere uitvoercontroles op ver rij kings- en opwerkingstechnologie├źn, en dat er binnen de GNE naar moet worden toegewerkt dat toetreding tot het aanvullend protocol een voorwaarde voor nucleaire bevoorrading wordt;
 9. Wat de Europese Unie betreft, blijft het aanscherpen van de controle op hoogactieve radioactieve bronnen in alle derde landen overeenkomstig de verklaring en het actieplan van de G-8 betreffende de beveiliging van radioactieve bronnen dus een belangrijke nog na te streven doelstelling.
 10. Het bewustzijn van het algemene publiek, en in het bijzonder van mannen, voor de gelijkekansenproblematiek verder aanscherpen en de rol van de vrouw in de maatschappij bevorderen, meer bepaald door te zorgen voor gelijke toegang tot onderwijs en voor de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en het politieke en sociale leven; steun verlenen aan de ontwikkeling van vrouwenorganisaties om deze doelen te bereiken.