Betekenis

Werkwoord

 1. aanmerken
  houden voor
  "iets als een succes aanmerken"
  Synoniemen: oordelen, schatten, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden
 2. aanmerken
  afkeurende kritiek uitoefenen op
  "ergens iets op aan te merken hebben"
  Synoniemen: bekritiseren, kritiseren
 3. aanmerken
  beschouwen
  "Hij werd ten onrechte als hoofdverdachte aangemerkt."
 4. aanmerken
  afkeuren

Voorbeeldzinnen

 1. HET AANMERKEN VAN MAATREGELEN ALS „NIEUWE” STEUN
 2. Conclusie over het aanmerken als nieuwe steun
 3. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan ook een groep projecten samen als één project aanmerken.
 4. Er moet worden gepreciseerd welke omstandigheden de bevoegde autoriteiten onder meer als buitengewone omstandigheden kunnen aanmerken.
 5. De Commissie kan deze gestelde eigen bijdragen dan ook niet als reëel en actueel aanmerken.
 6. De Commissie kan ook een groep projecten samen als één project aanmerken.
 7. De Autoriteit kan ook een groep projecten samen als één project aanmerken;
 8. De informatie over het aanmerken van een infrastructuur als een ECI wordt op een passend niveau gerubriceerd.
 9. Daarom had men deze steunmaatregel als bedrijfssteun kunnen aanmerken, die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt [9].
 10. OPPERVLAKTEN DIE DE LIDSTATEN ALS NIET-SUBSIDIABEL OP GROND VAN DE ROOIREGELING KUNNEN AANMERKEN (ALS BEDOELD IN ARTIKEL 85 DUOVICIES, LEDEN 1, 2 EN 5)